ปืนลมไทยประดิษฐ์ (2)


Description  |  1

ปืมลมกล่องลมทำด้วยเลดทั้งหมดยกเว้นลำกล้อ­งปืนของคุณอ้น กาญจนบุรีนี้ระยะ100เมตรนี้ไม่พาดอย่างแน่­นอนSee related videos