"สู้ไม่ถอย" : ราชดำเนิน 11 พย. 56


Description news |  0

"สู้ไม่ถอย"
เนื้อร้อง/ทำนองโดย เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

บทเพลง " สู้ไม่ถอย" แต่งขึ้นในโอกาสชุมนุมประท้วงคำสั่งมหาวิท­­ยาลัยรามคำแหง 272/2516 ที่มีมติให้ลบชื่อนักศึกษา 9 คน ออกจากมหาวิทยาลัย

"สู้เข้าไปอย่าได้ถอย มวลชนคอยเอาใจช่วยอยู่
รวมพลังทำลายเหล่าศัตรู พวกเราสู้เพื่อความยุติธรรม
เราเดินเคียงบ่าเคียงไหล่ สู้ต่อไปด้วยใจมุ่งมั่น
เขาจะฟาดเขาจะฟัน เราไม่พรั่นพวกเราสู้ตาย
สู้เข้าไปอย่าได้หนี เพื่อเสรีภาพอันยิ่งใหญ่
รวมพลังผองเราเหล่าชาวไทย สู้เข้าไปพวกเราเสรีชน"


See related videos