หากฉันตาย - 60 Miles cover จาก เอ - MNMW


Description

Facebook A : https://www.facebook.com/phadha.yangy...
Instagram A : chevitgu

คลิปนี้ขอขอบคุณน้องๆเชียร์ลีดเดอร์คณะนิเ­ทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ที่น่ารักทั้ง 4 ด้วยคับ รายชื่อเรียงจากด้านซ้ายไปขวาของวิดีโอในค­ลิปนะคับ
1. มาร์ชชี่ 2. มะปราง 3. นิว 4. เวย์

Fb Marchy : https://www.facebook.com/clique.marchy
Ig Marchy : mspanipak
Fb Maprang : https://www.facebook.com/gnarpamm
Ig Maprang : maparang
Fb New : https://www.facebook.com/nevvy.rd
Ig New : nnevvy
Fb Way : https://www.facebook.com/wayway.ba
Ig Way : wwayway_af11

และขอขอบคุณทีมบันทึกวิดีโอ พี่มัม (ตากล้อง) : https://www.facebook.com/faiplusmum ตาล (ผู้ช่วยตากล้อง) : https://www.facebook.com/tarn.slumberSee related videos

ARTISTS